Ф О Н   У Н И В Е Р З И Т Е Т
П Р В - П Р И В А Т Е Н - У Н И В Е Р З И Т Е Т - В О - Р . М .
 
Најави се
 
 
     

Доколку првпат сте овде
потребно е да креирате нова сметка
за да имате пристап до
системот ФОН Алумни

 


Моментално системот е во фаза на тестирање. Доколку имате било какви забелешки
или дополнителни идеи во врска со системот испратете ги на:fonalumni@gmail.com

© First private university in RM - FON University 2011